Logo: Langfjordtunnelen
om_selskapet_1.jpg

Om Selskapet

Langfjordforbindelsen, tidligere Langfjordtunnelen, ble formelt stiftet 1.september 2003. Selskapets formål er å arbeide for realisering av forbindelse som skal avløse fergestrekningen Sølsnes - Åfarnes. Selskapet er eid av kommuner og næringsliv i regionen og kontoret er i Molde Kommune. 

Selskapets virksomhet ved oppstart var å arbeide for realisering av undersjøisk tunnel mellom Sølsnes og Åfarnes. På generalforsamlingen i 2014 ble formålsparagrafen endret til; Selskapet sitt formål er å arbeide for realisering av fergefri forbindelse mellom Sølsnes og Åfarnes.

Selskapet skal stå for delfinansiering av utbyggingen og eventuelt administrere bompengeinnkrevingen etter de retningslinjer som fylket og/eller staten til enhver tid gir. Selskapet kan initiere eller arbeide for vegutbedringer langs Fv 64 og andre tilstøtende fylkesveger etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Kryssing av Langfjorden var under utredning i flere år, og ulike løsninger ble analysert - spesielt  bru og tunnel. 

Tunnelløsning med 7 % stigning ble valgt, da dette var den billigst løsningen. Våren 2014 kom imidlertid Vegdirektoratet med et nytt direktiv, som spesifiserte maksimal stigning på 5% for tunneler. Langfjord-forbindelsen AS måtte derfor legge bort planene de opprinnelige planene. 

I dag virker det som om flytebru er den mest aktuelle løsningen. Andre alternativ er hengebru, rørbru eller toløps tunnel med 5 prosents stigning. 

Langfjordforbindelse AS arbeider ut fra at en løsning for fergefri kryssing av Langfjorden avhenger av at prosjektet blir selvfinansierende. Selskapet foretar nå en ny gjennomgang av inntektspotensialet (bompenger og fergeavløsningsmidler) og antatte kostnader for en flytebru.


Hovedaksjonærer er:

SpareBank1 SMN 23,8%
Møre og Romsdal fylkeskommune 21,8%
Molde kommune 16,4%
Sparebanken Møre 12,5%
Rauma kommune 7,6%

Øvrige aksjonerer er bla Hustadvika, Gjemnes og Lesja. 

Styret i selskapet består av:

Styreleder Lars Olav Hustad, 
personlig varamedlem: Odd Helge Gangstad

Styremedlem Arne Steffen Lillehagen
personlig varamedlem Gerda Tolaas

Styremedlem Renate Solheim, 
personlig varamedlem Solveig Brøste Sletta

Styremedlem Sidsel Pauline Rykhus, 
personlig varamedlem Hege Merethe Gagnat

Styremedlem Marcus Brevik, 
personlig varamedlem Per Ståle Tornes

Styremedlem Roar Beck, 
personlig varamedlem Frank Gerhard Lien

Styremedlem Britt Flo, 
personlig varamedlem Olav Gjerland