Logo: Langfjordtunnelen
Ferge_Soelsnes_AAfarnes_foto_Per_Kristian_Bratteng.jpg

Langfjordforbindelsen

Per Kristian Bratteng

Langfjordforbindelsen er en planlagt fergefri kryssing av Langfjorden, som skal avløse fergestrekningen Sølsnes - Åfarnes. 

forside_2.jpg

Fylkesvei 64 er hovedeksportveien og transportåren inn og ut av til Molderegionen og Nordmøre til/fra Østlandet.

Fergesambandet Sølsnes - Åfarnes er det 5. største fergesamband i fylket med en årsdøgntrafikk på 2.263 personbilenheter. Sambandet er og det største i fylket, og trolig i landet, med høyest andel biler over 8 meter.

Fergefri kryssing er viktig for den regionale utviklingen i Møre og Romsdal. En fergefri forbindelse vil binde sammen Molde og Rauma i en integrert bo- og arbeidsmarkedsregion på ca 63.000 innbyggere. 

Reisetiden mellom Åndalsnes og Molde by vil bli kortet ned med 25 minutter til 45 minutter. Fergefri kryssing vil spesielt gi innbyggerne i Rauma kommune en mye bedre og mer fleksibel tilgang til viktige servicefunksjoner som sykehus, flyplass og høyskole. Videre er veien viktig i reiselivssammenheng blant annet ved å knytte de nasjonale turistveiene Atlanterhavsveien og Trollstigen sammen.